Женева Центар за Безбедносна Политика

Женева Центарот за безбедносна политика GCSP ги влече своите корени од  Самитот во Женева, одржан 1985, на кој е остварена првата средба меѓу тогашниот американски претседател Роналд Реган и советскиот генерален секретар Михаил Горбачев, за да се разговара за меѓународните дипломатски односи и трката за вооружување среде Студената војна.

На состанокот била утврдена потребата од зајакнување на националната експертиза во областа на разоружување и меѓународната безбедност, така што Швајцарската конфедерација презела иницијатива да изготви деветмесечна програма за извршна обука за владини претставници, со која ги задоволиле потребите на официјалните лица не само од Швајцарија, туку и во многу други земји во Европа и пошироко.

Оваа програма била уникатно дизајнирана за решавање на најкритичните прашања, во формат на тркалезна маса, со што се олеснувале дискусиите помеѓу експертите и практичарите. Официјалните лица не само што стекнале знаења, туку и граделе односи и доверба меѓу себе. На овој начин курсот станал средство за градење и одржување на мирот, безбедноста и стабилноста и за поттикнување на меѓународната соработка. На тој начин е родена GCSP.

Во досегашната работа испорачани се високо квалитетни програми за извршно образование во меѓународната безбедносна политика, за учесниците кои доаѓаат прво од евроатлантската област и потоа од целиот свет.

Во овој Центар се обработуваат областите: пролиферација на оружје, кризен менаџмент, сајбер безбедност, одбрана и дипломатија, дипломатско трговско работење, ефективно управување, родова и инклузивна безбедност, тероризам и организиран криминал, безбедност и право, мировни операции и градење на мирот и др.

Соработката на нашето Министерство за одбрана со овој центар датира од самите почетоци на GCSP. Во изминатие години наши преставниции имаат земено учество на бројни настани во организација на овој центар. Во јануари 2011 година во Скопје, со подршка на нашето Министерство, се организираше Регионален курс за дипломатија и безбедносна политика за воен персонал.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail