Меѓународен комитет за воена медицина

Меѓународниот комитет за воена медицина (International Committee on Military Medicine)  е меѓународна и меѓувладина организација која има 117 земји членки со официјално делегирани претставници, со цел да ги одржува и зајакнува врските на професионална соработка меѓу Медицинските служби на вооружените сили на сите земји членки; да ги одржува постојаните контакти на претставниците од различните медицински служби на вооружените сили во целиот свет; да го поттикнува почитувањето и примената на меѓународното хуманитарно право; да ги информира членките за иновативните проекти и други достигнувања преку издавање на публикации и сл.

Република Северна Македонија е членка на оваа организација од 1997 година.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail