ОБСЕ

Организацијата за безбедност и соработка со Европа – ОБСЕ е меѓународна институција која преставува форум за политички дијалог која има за цел безбедносна стабилизација на регионот, со помош на демократски средства и демократско владеење.

Пред да прерасне во постојана организација, делувала како Конгрес за европска безбедност и соработка (КЕБС) помеѓу 1973 и 1995.

Највисоките тела се Самитот и Министерскиот совет, кој се состанува секоја недела во Виена, служи како редовно преговарачко и одлучувачко тело. Постојаниот совет е предводен од претседавач, кој се именува на една година.

Покрај Министерскиот и Постојаниот совет, постојат и Форум за безбедносна соработка и Економски форум, кои се дел од одлучувачките тела. Седиштето на Секретаријатот на ОБСЕ е во Виена, Австрија. Покрај тоа, организацијата има канцеларии и во Копенхаген, Женева, Хаг, Прага и Варшава.

Република Северна Македонија е примена во ОБСЕ на 12 октомври 1995. Мисијата на ОБСЕ во Скопје е најстарата теренска мисија на организацијата. Започна со работа во септември 1992, со главна цел спречување на прелевањето конфликти од регионот. Активностите на Мисијата на ОБСЕ во РСМ се одвиваат во тесна соработка со македонските власти. Министерството за одбрана на Република Северна Македонија остварува соработка со ОБСЕ, преку учество на активности и проекти од заеднички интерес, како што се областа на миграцијата, справување со непредвидени ситуации, управување и реформи во безбедносниот сектор и унапредување на родовата еднаквост.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail