Концепт на Рамковни нации

Концептот на Рамковни Нации – КРН (Framework Nations Concept – FNC) е промовиран на НАТО Самитот во Велс (2014), како продолжение на напорите на НАТО и ЕУ за промовирање и интензивирање на проекти во контекст на НАТО и ЕУ и соодветно продолжување со концептите “smart defence (НАТО)” и “pooling and sharing (ЕУ)”.  Овој концепт е резултат на промената на безбедносната констелација на НАТО и ЕУ и служи како прагматична водилка за соработка во одбраната. Државите соработуваат доброволно во високо агилен формат, задржуваќи го целосниот суверенитет.

По Самитот во Велс формирани се три групации, кои се предводени од Италија, Германија и Обединетото Кралство. Приодите на трите различни групации на FNC се разликуваат во однос на целите, методите и структурата. Секоја групација креира своја динамика и основи за соработка.

Групацијата предводена од Италија е фокусирана на развој на поголеми способности за командување и контрола и поефикасно распоредување на копнената компонента во операции за стабилизација и реконструкција. Групацијата се темели на четири столба:

  1. Едукација, обука и вежби;
  2. Мултинационали формации/ентитети;
  3. Оперативни заложби и
  4. Развој на капацитети.

Нашето вклучување во оваа групација започна со поканата упатена до нас и нашето учество на 4-от состанок на Координативниот одбор, кој се одржа во септември 2018 во Љубљана, а продолжи со наше редовно учество на активностите на FNC ITA Grouping (во својство на набљудувач), како и одржување на работен состанок со претставници од ВС на Италија, во ноември 2018 во Скопје, на кој беа дефинирани областите за можна соработка.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail