RACVIAC – Центар за безбедносна соработка

RACVIACвеб страна

RACVIAC е формиран во 2000 година, како Регионален центар за контрола и верификација на вооружувањето и помош во имплементацијата (Regional Arms Control Verification Implementation Assistance Centre), под покровителство на Третата работна маса на Пактот за стабилност за ЈИЕ, со цел обезбедување обука за контрола на вооружувањето, промоција на мерките за доверба и безбедност и поширока соработка со земјите од ЈИЕ.

RACVIAC е меѓународна, независна, непрофитна и академска организација во регионална сопственост на потписничките на Договорот од 2010 година, со статус на дипломатска мисија.

Од 2000 година Република Северна Македонија е во континуитет присутна и со свој претставник во Центарот.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail